สมัครสมาชิกเว็บไวต์ 108DOG.COM

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น [ฟรี]
  • เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องสแกน) ถ่ายจากมือถือ เป็นบัตรเป็นๆก็ได้ แต่ต้องเห็นข้อมูลชัดเจน [เห็นเลขบัตรประชาชน (ปิดเลขบัตรประชาชนได้บางส่วน), ชื่อภาษาไทย, วันเดือน/ปี/เกิด, ที่อยู่]
  • เอกสารที่ใช้ หน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ชื่อตรงกันกับบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องสแกน, ถ่ายจากมือถือ) หรือ รูปภาพของ App จากธนาคาร แต่ต้องเห็นชื่อและเลขบัญชีชัดเจน
  • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

คำเตือน

  1. โปรดทราบว่า อาชีพการซื้อสุนัขมาขายต่ออีกทีหนึ่ง หากท่านไม่มี เงินทุนหมุนเวียนที่สูงและมีประสบการณ์สูง ในการพร้อมที่จะรับผิดชอบในตัวสุนัข ส่วนใหญ่ สุนัขจะตายและเจ๊ง เพราะสุนัขที่ดีจริง ส่วนใหญ่เขาจะมาขายเอง หรือปล่อยให้กับคนที่มีเงินสูงกว่า โปรดอย่ามาทำการขาย ในเว็บ 108dog เพราะหากท่านไม่สามารถรับผิดชอบในสุนัขที่ท่านรับมาได้ ท่านมีโอกาศติด Blacklist ในที่ทำงาน เพราะทางเว็บจะส่งข้อมูลไปสำนักงานจัดหางานด้วย
  2. สุนัขตัวไหนที่ท่านซื้อมาเพื่อขายต่อ ทางเว็บอนุญาตให้ท่านบอกว่า เป็นสุนัขของฟาร์มท่านได้ เพราะเป็นสุนัขที่ท่านซื้อมาก็ถือว่าเป็นสุนัขของฟาร์มท่านแล้ว แต่สุนัขเป็นอะไรขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบ โดยใช้ชื่อฟาร์ม+เงินในการรับผิดชอบ หากท่านคิดว่าไม่สามารถรับผิดชอบส่วนนี้ได้ ไม่ควรนำสุนัขจากภายนอกที่ไม่ทราบแหล่งที่อยู่มาขาย เพราะถ้าสุนัขที่รับมาตาย เท่ากับท่านเสีย 2 ทางคือ รับผิดชอบลูกค้า และ ต้นทุนในการเลี้ยงสุนัข

การเก็บรักษาข้อมูลของท่านมีความปลอดภัยสูงแน่นอนครับ (ในส่วนของเทคนิค) และทางเว็บจะเปิดเผยข้อมูลของท่านก็ต่อเมื่อองค์มีประกอบครบดังนี้

  1. มีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐาน
  2. มีหนังสืออำนาจขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  3. ภายใน 5 วันรับเรื่องทางเว็บจะโทรไปสอบถามข้อเท็จจริง และพบว่าไม่สามารถโทรติดต่อท่านได้ (จะโทรหาหลายครั้ง)
  4. ผ่านดุลพินิจของทางเว็บแล้ว

จึงขอให้ผู้ลงความประกาศมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้แน่นอนครับ